top of page

LogiLube SmartOil

LogiLube SmartOil™ overvågning af maskiners tilstand i realtid

SmartOil™ er et avanceret system til tilstandsovervågning, som er monteret direkte på maskinen. Det bruger edge-databehandling til at indsamle og beregne data om oliekvalitet i realtid. SmartOil™ identificerer maskinrelaterede begivenheder og registrerer alle områder af olieindsamling, -analyse og rapportering inden for dets ansvarsområde. Kalibrering af elektroniske sensorer bliver vedligeholdt ved at sammenligne 30 sekunders sensordata med laboratorieresultater for olieanalyser, når disse bliver synkroniseret til et fælles tidspunkt. Både realtids- og laboratorieanalyser for olietilstandsdata kan ses via et sikkert, web-baseret kontrolpanel, der sammenholder begge datasæt og leverer et overordnet billede af maskinens tilstand. Ubemandet, automatisk indsamling af olieprøver sikrer forureningsfrie olieprøver med en ekstra bonus i form af reducerede lønomkostninger i forbindelse med olieprøvetagning.

Olietilstandsovervågning i realtid
LogiLube SmartOil™-enheden måler og beregner 42 forskellige, kritiske olieparametre og rapporterer data hvert 30. sekund.
Automatisk indsamling af olieprøver
LogiLube SmartOil™-enheden indsamler automatisk planlagte og begivenhedsbaserede olieprøver for mere detaljerede analyser.
Edge-behandling og datasikkerhed
 
Hver SmartOil™-enhed har en indbygget processor, der udfører analyser og sender de resulterende data til det sikre, skybaserede LogiLube-datacenter. 
Dataanalyser og handlingsrettede rapporter
 
LogiLubes datacenter beregner data ved hjælp af ejendomsbeskyttede algoritmer og sender handlingsrettede oplysninger.

LogiLube SmartOil™ — Tilstandsbetinget maskinovervågning i realtid

LogiLube SmartOil™-enhed til realtidsovervågning af olie

SmartOil™ er et eftermonterbart olieovervågningssystem til motorer og kompressorer, der automatisk indsamler prøver, og som kan monteres der, hvor maskinerne befinder sig. SmartOil™ er beskyttet af en robust OEM-boks af høj kvalitet. SmartOil™ overvåger oliekvalitetens nøgleparametre i realtid og leverer automatisk, ubemandet olieprøveindsamling til laboratorieanalyser. SmartOil™ øger driftstid, omsætning og fortjeneste på tværs af maskinparken.
Måler kritiske olietilstande i realtid. Edge-behandling overfører data til LogiLubes behandlingscenter, hvilket resulterer i kontinuerligt opdaterede rapporter.

SmartLab™ tilstandsbaseret overvågning af maskiners tilstand

Omkostningerne af tabt produktion forårsaget af mekaniske problemer kan beløbe sig til 100.000 USD per time. Derfor kan det at forlænge tidsrummet før olieskift, baseret på tilstandsbaseret overvågning, give en besparelse på hele 500%. På samme måde kan det at forebygge katastrofalt ventilsvigt, forårsaget af for stor slitage grundet storpartikelforurening, give et forbløffende afkast på 200 gange investeringen.

Intervaldiagram over potentiale for funktionel fejl (potential-to-functional failure, P-F) [klik billede for at forstørre]

Handlingsrettede rapporter i realtid.

SmartOil™-enheden styrer dataovervågning i realtid og indsamler nøgleværdier for oliekvalitet – så som temperatur, tryk, vandindhold, kompakthed, viskositet osv. Den indbyggede mikroprocessor er i stand til at udføre lokal databehandling (edge-behanding) og sender data i realtid til LogiLubes database og programservere. Dette muliggør fremadskuende analyser af overordnede data. Man kan få adgang online til vores webbaserede datastyrings- og klientportal fra smartphones og tabletcomputere, uanset hvor i verden man befinder sig.

Online klientkontrolpanel [klik billede for at forstørre]

Fortæl os, hvordan vi kan hjælpe dig med at beskytte dine aktiver med vores brancheførende SmartOil™-problemløsning.

 

Kontakt LogiLube i dag. 

bottom of page