top of page

LogiLube Smart-problemløsninger er DNA'et for maskiners pålidelighed

SmartOil™ er et avanceret system til tilstandsovervågning, som er monteret direkte på maskinen. Det bruger edge-databehandling til at indsamle og beregne data om oliekvalitet i realtid. 

SmartLab™'s komplette problemløsninger sikrer, at prøver bliver taget, opfulgt og analyseret på pålidelig vis, at resultaterne bliver gemt på skyservere og at handlingsrettede oplysninger bliver rapporteret.

SmartData™ er LogiLubes integrering af brancheførende dataindsamling, ejendomsbeskyttede algoritmer, edge- og skydatabehandling, der leverer handlingsrettede oplysninger.

SmartSecurity™ leverer de bedste sikkerhedsmuligheder til at beskytte dine konstant overvågede industrielle loT-klare maskiner.

SmartGear™ overvåger den mest kritiske del af omsætningsskabelse – driftspålideligheden af vindturbiners drivaksler.

LogiLube Smart-problemløsninger, brancheførende fordele

Handlingsrettede oplysninger

Intelligent databehandling gør SmartOil™ i stand til at sende beskeder til brugere angående maskinstatus, der går langt ud over enkle alarmer, mens olieprøveanalyser fra brancheførende laboratorier giver ekspertoplysninger, der er understøttet af tribologi. Kombinationen af de alarmer SmartOil™ udsender og analyserne og feedback fra de professionelle laboratorier giver dig oplysninger, der er nødvendige for at kunne reagere omgående.

Konsekvent, gentagelig olieprøvetagning af høj kvalitet muliggør påvisning og overvågning af potentielt skadelige maskin- og olietilstande, før de udvikler sig til dyre problemer. Oliedata i realtid bliver konstant indsamlet og behandlet. SmartOil™ identificerer potentielt skadelige tendenser og unormale forhold og råder kunden til at udføre forebyggende, planlagt vedligeholdelse. SmartOil™ tager også en olieprøve – Sample-By-Exception™ – så målinger i realtid kan bliver professionelt bekræftede.

Tidlig påvisning af fejl

Styring af oliekvalitet

SmartOil™ har den aldrig før sete evne til at forbinde oliekvalitetsmålinger, brancheførende laboratorieanalyser og tribologisk gennemgang af eksperter, bemærkelsesværdige maskinbegivenheder og olieforbrugsdata i realtid i et enkelt analysesystem. Dette giver kunder mulighed for at se alle aspekter af smøremiddelkvalitet og maskinpålidelighed for en enkelt maskine på tværs af alle selskabets maskinparker, produktionscentre og regioner.

Automatisk, ubemandet olieprøvetagning kan foretages baseret på et planlagt indsamlingsinterval (konfigurerbar) eller en uplanlagt indsamling (indsamling ved unormale forhold (Sample-by-Exception™)). SmartOil™ erstatter behovet for manuel indsamling udført af personale eller kontrahenter, der hvor maskinerne befinder sig, og sikrer på samme tid, at olieprøver er fri for forurening og afspejler den faktiske olie der cirkulerer i maskinen.

Automatisk olieprøvetagning

Data i realtid

Dataovervågning og indsamling af essentielle nøgleværdier for oliekvalitet – så som temperatur, tryk, vandindhold, kompakthed, viskositet osv. – styres af en indbygget mikroprocessor, som kan behandle data lokalt (edge-databehandling). Data bliver overført i realtid til LogiLubes database og computerservere, hvilket muliggør fremadskuende analyser af overordnede data. Man kan tage adgang online til webbaseret datastyring og klientportal fra smartphones og tabletcomputere, uanset hvor i verden man befinder sig.

Da SmartOil™ måler og behandler oliens nøgletilstande i realtid, er det i stand til at give en bedømmelse af maskinens overordnede tilstand, hvilket hjælper ved planlægning og prioritering af forebyggende vedligeholdelse. Den individuelle bedømmelse af maskintilstand bliver fulgt og sammenlignet døgnet rundt, for at lette analyse af fejlmodi og pålidelighedsmønstre på tværs af maskinparken. LogiLube giver kunder værktøjer til tidlig forebyggende vedligeholdelse (Early Preventative Maintenance) der øger maskiners pålidelighed, produktionstid på tværs af maskinparken og overordnet rentabilitet.

Tilstandsbaseret overvågning

Derfor bør du overveje SmartOil™

Lær mere om den forskel LogiLube og SmartOil™ kan gøre, når du ser denne oplysende video. I Wattenberg Field i det nordøstlige Colorado udførte vi over flere måneder en meget succesfuld test. Testen leverede data i realtid angående olietilstanden i vigtigt kompressionsudstyr, hvilket resulterede i handlingsrettede oplysninger, der forlængede udstyrets driftstid og samtidig øgede omsætningen.

bottom of page